Home

Postliste kommunal og moderniseringsdepartementet

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21. september 2020, godkjent i statsråd samme dag. Kommuneproposisjonen 2021 I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. Siste. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEPROD Hopp over liste Journalpostens detaljer. Løpenr: 25323/2019. Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Fellesprosjekt får statleg støtte – Nye Øygarden kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - regjeringen

Postliste

 1. isteren og for kommunal- og moderniserings
 2. oritetspolitikk og oppfølging av bærekraftsmålene.. Departementet ble opprettet av Solberg-regjeringen.
 3. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER 8900/2020 26.10.2020 Utgående brev Signert låneavtale: HUSBANKEN EPHORTEMER 8912/2020 26.10.2020 Inngående brev Nytt krav i kommuneloven om dokumentasjonsplikt før låneopptak: HUSBANKEN EPHORTEMER 8915/202
 4. E-post til kommunen Send sikker digital post SiFra - meld feil Finn en ansatt. Besøksadresse Arendal kultur- og rådhus Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Åpningstider. Postadresse Arendal kommune Enhet/avdeling Postboks 123, 4891 Grimstad. Fakturaadresse Arendal kommune, Fakturamottak Postboks 503, 4898 Grimstad Faktura til kommunen - EHF For.
 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE5 2018/10545: 06.12.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt støtte - Kap 590 post 61 Byutviklings- og byvekstavtaler: Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE5 2018/10545: 05.12.2018 Inngående brev Svar på søknad - tilskudd til arealtilta
 6. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD Hopp over liste Journalpostens detaljer. Løpenr: 4311/2020 Kommunal- og forvaltningskomiteen.
Rapport og film om Øyfast er klar! - Finnøy kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet minner om at de lokale partene i alle virksomheter har adgang til å inngå konkrete, lokale tariffavtaler om det samme (arbeidsmiljøloven§ 10-8 (3)). Slike avtaler kan knyttes til den ekstraordinære situasjonen, og inngås for en kortvarig periode KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE5 2017/9060: 03.09.2019 Internt notat uten oppfølging Rapportregnskap tilskudd utvikling kommunalt digitalt veiledningstilbud: EPHORTE5 2017/9060: 10.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på rapportering: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar videre ansvaret for arbeidet med politikken for næringsrettet bruk av IKT og Digital 21-prosessen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Ansvaret for å bestyre Altinn samt ressurser til IKT-forskning som tidligere ble bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett, overføres også Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer som skal gi noe større handlingsrom for kommunene i sone 3 og utkantområder i sone 2, og ønsker tilbakemelding på om endringene i reviderte statlige planretningslinjer for strandsonen er klargjørende og vi

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2018/1906: 08.07.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2018/1906: 08.07.2019 Inngående brev Brev om forsendelse av forhåndsstemmer: VALGDIREKTORATET 2018/190 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som engangsbevilgning gjennom Viken fylkeskommune tildelt Mosseregionen (Moss, Råde og Våler kommuner) 3,1 mill kr som krisepakke for å motvirke negative effekter av koronatiltak Postliste På arbeidsdager publiseres postlistene minst to dager etter at posten er kommet eller sendt. Av sikkehetsmessige årsaker publiseres ikke selve dokumentene, de kan du i postlista be om å få innsyn i: I postlista klikker du på lenke Søk om innsyn i dokument på det du ønsker innsyn i Kommunal- og moderniseringsdepartementet avslo søknad om utredning av grensejustering mellom Karmøy kommune og Haugesund kommune. Spørsmålet om kommunesammenslåing og grensejustering har vært oppe til diskusjon flere ganger. Karmøy kommune har vært klar i sitt standpunkt: vi ønsker ikke en sammenslåing og vi ønsker heller ikke en grensejustering hvor vi mister 21 % av våre innbyggere

Postliste - Stortin

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vi tar forbehold om eventuelle justeringer. Navnelister over medlemmer som vil bli tatt ut i streik, vil bli levert på et senere tidspunkt. Gjenpart av dette brev er sendt Riksmekler, YS Stat og Unio. Med hilsen LO Stat . a Fagerhei 5 CO Stat 18/584-8 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: Kommunal- og moderniseringsdepartementet NESSEBYPROD 1763/2018 13.06.2018 Inngående brev 18/2538-1 Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: Kommunal- og moderniseringsdepartementet NESSEBYPRO

Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis dmb. Flere valg. Velg datosøk. Fradato: X. Tildato: X KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Hoved Avsender. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Hoved Avsender Ingjerd Tuset Kopi Mottaker.

Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis dmb. Flere valg. Velg datosøk. Fradato: X. Tildato: X KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Hoved Avsender Kristin Grytbakk Kopi Mottaker. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE5 2019/12093: 06.10.2020 Utgående brev Uttalelse til krav om dekning av sakskostnader - riving av eksisterende uthus og garasje, samt oppføring av nytt uthus med garasje, gbnr 21/25: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE

Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Hopp over liste Journalpostens detaljer. Tilhører sak: 2018/7385. Dokumentnr (i sak): 8 Dokumentdato: 07.08.2020. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Hopp over liste Journalpostens detaljer. Tilhører sak: 2019/4055. Dokumentnr (i sak): 1 Dokumentdato: 16.10.2019.

Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis dmb. Flere valg. Velg datosøk. Fradato: X. Tildato: X Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hoved Avsender. Postliste. Søk i postliste. Informasjon om postliste på nett Alle Fredrikstad kommunes saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunen, er som hovedregel offentlige. Dokumentene eller opplysninger i dem er unntatt fra offentlighet bare dersom unntaket har hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bjørn Casper Horgen, avdelingsdirektør, Planavdelingen Molde, 27. november 2018. Niv. Innsyn - rutiner og retningslinjer Rutiner og retningslinjer for innsyn, postliste og personvern. Postliste Kommunal- og moderniseringsdepartementet (kmd) Avdeling. Velg avdeling. Seksjon. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk,.

Nye larvik.kommune.no har fått et nytt og moderne design, og vi har jobbet mye med å gjøre nettsidene så brukervennlige og oversiktlige som mulig. Vi håper du finner det du leter etter Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kommune- og fylkesnummer fra 1. januar 2020: 27.10.2017 3494/2017 Inngående bre KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE5 2019/10600: 30.04.2020 Inngående brev Kostra-artskontoplan i excelformat - korrigeringer: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE5 2019/10600: 20.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dm KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET. Organisasjonsnummer: 972417858. Godkjent lærebedrift. Om bedriften 404 ansatte Staten Forretningsadresse Akersgata 59 0180 OSLO Oslo KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET. KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING. NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET. STATENS KARTVERK. STATSBYGG

Tenestene våre Oversikt over tenestetilbodet i kommunen; Ledige stillingar; Dokumentinnsyn; Lag og organisasjonar Oversikt over lag og foreninger i Sula kommune; Høyring og kunngjering; Politikk Politisk organsisering, utval, møteplan og postliste; Administrativ organisasjo Leieboerforeningen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet tok turen til Klosterøya i Skien. Der fikk vi se hvordan Steinar Moe har utviklet Alle nyheter. Abonner på vårt nyhetsbrev. Fyll inn e-postadresse og få e-post om nye innlegg: Vennligst la dette feltet stå tomt Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESTJ Hopp over liste Journalpostens detaljer. Tilhører sak: Ingen tilgang Dokumentnr (i sak): 1. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hopp over liste Journalpostens detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde. 3. Resultatorienterte virksomheter og aktivt medarbeiderskap • Styrke arbeidet med utvikling av lokalt lederskap. • Ta i bruk felles verktøy og veiledninger Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis dmb. Flere valg. Velg datosøk. Fradato: X. Tildato: X KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Hopp over liste Journalpostens detaljer. Løpenr: 22474/2019. Dokumentnr (i sak):. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter SOSI Plan 5.0 • GML-format • Revisjonen skynder seg langsomt • Viktig å få erfaringer for å kunne realisere standarden • Gi muligheter for å justere standard en innen den blir offisiell • Et første utkast har vært på hørin Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hoved Avsender Trine Haug Kopi Mottaker.

POSTLISTE Dokumenter registrert: 02.10.2015 - 02.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Søknad om kultur- og idrettsstipend Melhus kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dok.beskr: Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens. Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreker i sitt svar til KS datert 20. mai at utgangspunktet etter kommuneloven § 11-5 og grunnlovens § 100 femte ledd må være at allmennheten har rett til å være til stede i samme lokaler som organet under møtets gang Kommunal- og moderniseringsdepartementet Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er et norsk departement med ansvar for blant annet spørsmål som gjelder IKT, kommunal-, regional- og distriktspolitikk, lokalforvaltning, kommuneøkonomi og boligpolitikk. Dessuten har det ansvar for statlig arbeidsgiveransvar, gjennomføring av valg og minoritetspolitikk. Departementet ble opprettet av Solberg-regjeringen gjennom å fusjonere.

Om Kommunal- og moderniseringsdepartementet - regjeringen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEFRO 10024/2020 26.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pianolærer - st. ref. (4303953743) Jesús Alberola Herrero EPHORTEFRO 10026/2020 26.10.2020 Inngående bre Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 18.06.2019 godkjent nye byggeområder for fritidsbebyggelse ved Trabelia på Venabygdsfjellet F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 (markert med hvitt i utsnitt under)

Jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESEL Hopp over liste Journalpostens detaljer. Tilhører sak: Ingen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning Jardar Jensen har utdannelse og bakgrunn fra Forsvaret. I 2003 ble han valgt til ordfører i Evenes, og satt som ordfører i perioden 2003-2013. Jensen ble valgt som leder i Nordland Høyre i 2012. Han ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner av Kongen i ekstraordinært statsråd på Slottet 16. oktober 201

Avdelinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis dmb. Flere valg. Velg datosøk. Fradato: X. Tildato: X KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET. Ledige stillinger - Kommunal- og moderniseringsdepartementet; PDF; Lenke til startsiden. Sentralbord: +47 75 54 22 20 Support Personvernerklæring - cookies. Stillingstittel: Ekspedisjonssjef i Kommunalavdelingen (190722), Arbeidsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent Karmøy kommunestyres vedtak 8. februar 2016 av fornyet behandling av kommunedelplan 668 for FV47, Åkra sør - Veakrossen. Planen kunngjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 - 15. Vedtaket kan ikke påklages. Alle dokumente Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Hoved Avsender Gerd Fuglem Kopi Mottaker. Valg og smittevern: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 9746/2020 22.10.2020 Utgående brev Ny tillatelse med vilkår for økt akseltrykk på den kommunale kjellingveien. PRØVEN TRANSPORT AS m.fl. 9747/2020 22.10.2020 Utgående bre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Wikipedi

Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Hopp over liste Journalpostens detaljer. Tilhører sak: 2018/7385. Dokumentnr (i sak): 4 Dokumentdato: 05.07.2019. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Hopp over liste Journalpostens detaljer. Tilhører sak: 2020/71. Dokumentnr (i sak): 1 Dokumentdato: 07.01.2020. Klage på Fylkesmannens vedtak om avvisning oversendes departementet for endelig klagebehandling - kopi av brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hopp over liste Journalpostens detalje Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hoved Avsender. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Konsekvensutredning (KU) -kommuneplan • Planer som setter rammer for framtidig utbygging (pbl §§ 4-2, 14-1) - Arealbruk på sjø som skal konsekvensutredes: Akvakultur , deponering og uttak av masser, småbåthavner, utfylling til infrastruktur o.l

Postliste - Meråke

KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte våren 2019 bl.a folkevalgte og administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner til dagskurs om endringene. Se opptak av alle innleggene her. KS tilbyr dagskurs til kommuner og fylkeskommuner om den nye kommuneloven i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto. Postliste for 07.03.2017. Postliste for 06.03.2017. Uke 09. Postliste for Ledige stillinger i kommunen Leverandørliste Gratangen Morgans Skip Møtekalender med saksdokumenter Ofoten Vakttelefon på Vann, Avløp og Renovasjon og andre hendelser i Gratangen Kommune Været i Gratangen Flere linker. Andre off. instanser. Bardu kommune. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - Norge finner vi mange av våre viktigste ressurser i distriktene, samtidig som vi trenger innovasjonskraften og mangfoldet i byene Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å utarbeide statlige planretningslinjer for kystnære sjøområder. Bokmål mal: Sluttside Alternativ 1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Takk for oppmerksomheten! Title: PowerPoint-presentasjon Author: Beldo Jon Created Date Kommunal- og moderniseringsdepartementet Helsedirektoratet . Riksantikvaren Statens vegvesen Distriktssenteret DOGA (medlem fra 1.12.2018) 4 Distriktssenteret De lange linjer i stedsutviklingen Fra nærmiljø til smarte steder. Stedsutviklingsarbeidet speiler de overordnede.

Embetsoppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet 4/20 4. Sørge for å holde oversikt over alt av embetets bruk av programvarelisenser både gjennom egne kjøp på egne avtaler og de fellesavtaler KMD tilbyr bruk av. Egne lisenser skal registreres i embetenes egen lisensportal innen utløpet av året Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og utvalg. eInnsyn. Søk i postliste. Skriv nr: Skriv søketekst. Søk. Vis dmb. Flere valg. Velg datosøk. Fradato: X. Tildato: X Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hoved Mottaker.

Karin Dokken Austvik ny rådmann i Finnøy kommune

Postliste - Arendal kommun

 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på Sett Inn -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. 4. Faglighet og faglig uavhengighet •Legge til grunn faglige standarde
 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Oslo 19. mars 2018 Høring om utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet - høringsuttalelse fra Juristforbundet Det vises til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) den 19. desember 2017 sendte u
 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. KMDs designprofil skal brukes på alle kommunikasjonsflater. KMDs supplerende designprofil synliggjør hvem vi er, forsterker vårt budskap og skaper helhet. Den støtter opp under våre mål og verdier, uttrykker kvalitet og kompetanse og styrker vår identitet
 4. Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene. Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv: saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv. Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet. Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker.
 5. Villavogner er ikke det samme som campingvogn og omfattes ikke av unntaket for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin tolkningsuttalelse . Relevant lovverk. Pbl § 20-3. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak. Pbl § 20-4
 6. Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement her: 2019/796: 24.06.2019 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET he

Kommunal--og-moderniseringsdepartementet. Må skifte navn. Statlig støtte til nærbutikk. Det samiske navnet på Nordland fylkeskommune må ut på høring. VELGERNE HAR KRAV PÅ Å FÅ VITE. Kvalnessaken: Ærlig talt, Bodø kommune burde betale for to rettssaker til den rettmessige eier av odelsgården Informasjon etter møte om kommunenavn hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet Innhold Ordførere og rådmenn i Nes (Bu) kommune og Nes (ak) kommune har i dag hatt møte med Kommunaldepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forum for plan- og bygningsrett mars 2017 Litt nytt om utbyggingsavtaler Fritak fra forbud mot avtaler om sosial infrastruktur. Tomtespesifikke rekkefølgekrav Framtidsutsikter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 20/2412-1 20/01306-2/ISB 07.05.2020 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i burettslagslova - bustadbyggjelagslova og eierseksjonsloven - Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bygge- og leiesaksinstruksen i statlig sivil sektor. Eierdepartement er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Arealnormer for nye prosjekter er beskrevet i «Rundskriv H-2/16 fra KMD». Arealkravene i Rundskriv H-2/16 fra KMD er formulert slik: «For framtidige statlige kontorlokaler og for kontordelen i bygg til virksomheter me POSTLISTE BØ KOMMUNE Dokumenter registrert: Fredag 24 Dok.beskr: AD. REFUSJON BARNEHAGE- OG GRUNNSKOLEBARN ***** Lnr: 2658/20 Regdato:24.04 Saksb: TEK//RUD Journalenhet: Navn: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dok.beskr: HØRING - FORSLAG TIL MIDLERTIDIGE ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR Å AVHJELPE NEGATIVE. Aktuelle stillinger: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vurderinger fra de ansatte. Finn ut mer om Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Utforsk aktuelle stillinger. Finn en jobb hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) la tidligere i år fram en rapport som avdekker stor usikkerhet blant utbyggere om hva de kan forvente seg av krav fra kommunene i planprosesser. Rapporten tegner også et bilde av ganske stor gjensidig mistillit mellom utbyggere og kommunen

Postliste - innsyn.ovre-eiker.kommune.n

 1. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet fra , . Offentlig forvaltning. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett
 2. isteren og øvrig politisk ledelse. Departementet har ansvar for å samordne regjeringens moderniseringspolitikk og for viktige områder som plan- og bygningsloven, boligpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, valg, forvaltningspolitikk, regional- og.
 3. KMD lyser ut to millioner i tilskudd til kommunale veiledningstilbud. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut engangsstøtte på til sammen to millioner kroner til kommuner som ønsker å gi opplæring og veiledning til innbyggere som har behov for økt digital kompetanse

Informasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 1. 169 innsigelsessaker er avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden regjeringsskiftet i 2013. Innsigelsen ble ikke tatt til følge i 90 av sakene, delvis tatt til følge i 47 saker og tatt til følge i 32 saker
 2. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dmb. Innsyn Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hopp over liste Detaljar på journalposten. Løpenr: 11034/2017. Dokumentnr (i sak): 3 Dokumentdato: 15.12.2017.
 3. «Kommunal- og moderniseringsdepartementet legg opp til å fremme ein proposisjon om saka seinast våren 2018. Regjeringa føreslår at tre hovudalternativ blir vurderte nærare i lys av måla for reforma og kriteria for fylkesstrukturen: 1. Samanslåing av dei tre nordnorske fylka. 2
 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Asplan Viak AS 2 INNLEDNING - BAKGRUNN 17. november 2015 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK10), der det i § 14-4 annet ledd bokstav a heter at «bygning med over 1 000 m² oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer»

Postliste - Øvre Eike

 1. nelig høring i løpet av 2019. Høringen vil også omfatte forslag til en del andre endringer i matrikkelforskriften, bl.a. om endring av festegrunn og retting av feil i matrikkelen
 2. Anne Romsaas holder innlegg på webinaret sammen med seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ida Stenbråten Harildstad, og forsker ved Nordlandsforskning, Aase Kristine Lundberg. Regjeringen har gjennom « Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 » bestemt at FNs bærekraftsmål skal danne grunnlaget for bærekraftig samfunnsutvikling i Norge
 3. istrasjon Samordning og modernisering i kommunene Kommuneøkonomi Kommunalrett, forvaltningsrett, kommuneinndeling og val
 4. La ut sensitiv informasjon på kommunal postliste. En øksnesværing søkte om motorferdsel i utmark og la ved relevante papirer, deriblant en legeerklæring. Denne sensitive informasjonen klarte Øksnes kommune å offentliggjøre på deres postliste. Nå beklager kommunen hendelsen sterkt
 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 6,3 millioner kroner til kompetanseprosjekter i Nord-Troms og Sør-Varanger. I mange kommuner er det problemer med å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse
 • Reversere sterilisering menn.
 • Use of transistor.
 • Timeavtale fastlege.
 • Selvgående gressklipper.
 • Phönix halle mainz programm 2017.
 • Molde brygge tannlege.
 • Rib steak.
 • Sg lyskilder.
 • Rettsmøte barnefordeling.
 • Hvordan ikke virke desperat.
 • Shopping gdansk airport.
 • Søndagsåpent haugesund.
 • Real madrid kader 2016.
 • Når blir noe en tradisjon.
 • Tannlege åsane hagesenter.
 • Kein nagelmond ursache.
 • Lord huron the night we met.
 • Backgammon start.
 • Ikea seng hemnes.
 • Cramo porsgrunn.
 • Comic con 2017 hall h.
 • Bo i thailand budget.
 • Hamburger abendblatt probeabo.
 • Pixwords 5.
 • Immobilien bunde.
 • Hvor kommer propan fra.
 • Huseby pesto.
 • Ü30 party mainz 2018.
 • Lufte bremser moped.
 • Vlad the impaler movie.
 • Asset management på norsk.
 • Stinkefinger ascii einzeiler.
 • Metastaser i ryggen.
 • Billig restaurant i krakow.
 • Individmodellen.
 • You2you telephone.
 • Schloss monrepos winterzauber.
 • Ios 11 iphone.
 • Sims 2 ultimate collection free 2016.
 • Begjæring om offentlig skifte dødsbo.
 • Keith haring bekannteste werke.