Home

Deltidsstudier administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse Bachelor i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap og ferdigheter som kreves av en leder i en liten eller mellomstor virksomhet. Studiet kvalifiserer også til videre masterstudier i ledelse Fleksibelt undervisningstilbud i administrasjon og ledelse og i brukerveiledning, deltidsstudier. Dette er et prosjekt går i hovedsak går ut på å utvikle et. Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor) Med en bachelorgrad i administrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Hvilke muligheter du har avhenger av hvilke fag du velger gjennom studieløpet, dine interesser, hvor du har hatt praksisoppholdet ditt, hva du skriver om i bacheloroppgaven og den kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet Årsstudiet i organisasjon og ledelse har i hovedsak samme emnesammensetning og felles undervisning med 3. studieår ved bachelor i administrasjon og ledelse. Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad eller ses på som et supplement for studenter som allerede har en bachelorgrad, for eksempel innenfor ulike profesjonsstudier

Administrasjon og ledelse - Bachelor (Nett) Høyskolen

 1. istrasjon og ledelse gir deg grunnleggende kunnskaper innen det økonomisk-ad
 2. istrasjon og økonomi. Universitet og høgskole. For deg som er eller har ambisjoner om å bli leder, eller ønsker å jobbe mer med økonomi og ad
 3. istrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.Til info: de to emnene.

Vil du bli en god leder? Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det «Administrasjon og ledelse i Delta» er en yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting Hvorfor nettstudier ved Handelshøyskolen BI? Det er mange gode grunner til å velge nettstudier ved BI. I over 20 år har vi jobbet med nettstudier og vi har opparbeidet kompetanse og erfaring på hva som skal til for å skape førsteklasses nettundervisning Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HR OG PERSONALLEDELSE (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 142 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen HR OG PERSONALLEDELSE (Bachelor)

Han leder institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. • Lederen må kjenne sine ansatte . Målstyring er ut. Helt siden 1800-tallet har man vært på jakt etter opriften på den beste lederstilen. Man har trodd ledelse var arvelig, tilbudt bonuser og vært oppgaveorientert. I senere år har resultat- og målstyring. Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da kan. Høyskolen Kristiania tilbyr Bachelor i administrasjon og ledelse som nettstudium. Studiet Master i ledelse er en fleksibel utdanning som retter seg mot ledere og. Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor). Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor)

Innholdet i studiet følger kravene som er satt av UHR-Økonomi og administrasjon til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom) Med en master i organisasjon, ledelse og arbeid får du et solid faglig grunnlag og reell erfaring med å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv. I masterprogrammet vektlegges kritisk organisasjonsteori og nyere organisasjonssosiologi. Studieprogrammet gir deg. Alle organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse. Hvis du er interessert i en grunnleggende innføring i hvordan økonomiske beslutninger fattes er et årsstudium noe for deg. Etter fullført årsstudium er det mulig å søke opptak til andre året på flere av våre bachelorprogram innen økonomi og ledelse HR-ledelse er et fagområde i stor utvikling og utøves av ulike aktører og på ulike nivåer i organisasjoner. Kurset er delt inn i 3 hoveddeler: (i) Strategisk HR, (ii) HR-aktiviteter og prosesser og (iii) Arbeidsmiljø. Det gir en grundig innføring i sentrale arbeidsoppgaver og utviklingsområder innen HR-faget

Hvorfor velge bachelor økonomi og ledelse? Dette studiet gjør deg ettertraktet i både privat næringsliv og offentlig virksomhet og administrasjon. Her har du mulighet til å velge fordypninger som passer deg. Du får en solid forståelse av økonomi og ledelse, interessante faglige utfordringer og ikke minst gode jobbmuligheter Se vårt utvalg av Organisasjon, ledelse og administrasjon til en god pris på norli.no. Bestill helt hjem eller klikk & hent i din nærmeste Norli-butikk Når man går inn i fag som ledelse, organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og administrasjon blir det fort aktuelt å forholde seg til flere begereper. To av de sentrale begrepene er administrasjon og ledelse. Disse begrepene er også noe som blir brukt i dagliglivet. Jeg hørte f eks på radio for noen dager siden at det var pra Les mer om årsenheter og enkeltemner. Hvem er studiet for. Studiet passer for deg som jobber, eller ønsker å jobbe i en HR- eller personalavdeling. Den også passer for deg som ønsker mer kompetanse innen fagområdene økonomi, arbeidsrett og ledelse. Opptakskra IT og ledelse (master - erfaringsbasert) Sørg for et kompetanseløft som er relevant for deg og dine karrieremål. Du kan ta frittstående enkeltkurs eller et masterprogram Administrasjon Thomas Bertelsen 22 84 09 55 itogledelse@ifi.uio.no. Facebook . UiO > Universitetet i Oslo > Studier >

Deltidsstudier administrasjon og ledelse - Familie hjørn

Enten du ønsker å jobbe i det private, det offentlige, eller starte egen bedrift, så gir vi deg kunnskapen du trenger om økonomi og ledelse. Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet Opptakskravet til Bachelor i økonomi og administrasjon er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller endre, kan søke om opptak på bakgrunn av sin realkompetanse (se detaljer angående realkompetanse nedenfor) Ledelse og HRM: Ledelse, lederroller og myter om ledelse, - lederoppgaver og lederens rammer og muligheter. Videre lederstil, lederferdigheter, lede-medarbeider-relasjonen, personlighet og intelligens og hvordan dette påvirker effektiv ledelse, og hvilke konsekvenser dette kan ha for lederutvelgelse og -utvikling

Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTN

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor) - Skoler

Råd 3: Administrasjonssjef og ordfører bør jevnlig gjøre rede for hvordan ulike deler av administrativ og politisk ledelse opprettholder en klar rolle- og ansvarsfordeling i praksis Hovedansvaret for å opprettholde rolle- og ansvarsfordelingen mellom administrasjon og politikk ligger hos administrasjonssjefen og ordføreren, og er omtalt i Kommuneloven Administrasjon og ledelse Guro, Leo og Tea møter deg i resepsjonen med et smil. De tar imot alle henvendelsene på telefon og epost, finner rett terapeut til din problemstilling, hjelper deg med timebooking og tar imot betaling etter hver time

Elverktyg, Laserinstrument: Administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet - OsloMe

Videreutdanning, deltid og nettstudier - NTNU VIDERE - NTN

Innledning. Med utgangspunkt i ledelses- og styringslitteraturen definerer vi i boken Ledelse og styring (Ladegård og Vabo 2010) ledelse og styring som virkemidler for å løse koordineringsutfordringer i og i tilknytning til organisasjoner. Mens ledelse og styring har det til felles at de begge betegner virkemidler, representerer de to ulike typer slike i idealtypisk forstand Det finnes mange relevante jobber innenfor administrasjon, ledelse og lignende - og som student finner du ofte veien mens du går den. Ofte vil interesse og motivasjon være viktigst i forhold til hvilke jobber som blir aktuelle for deg. Som student finnes det mange muligheter til å danne seg nettverk gjennom frivililg arbeid og lignende, og kan være lurt å sjekke ut i studietiden Perspektiver på ledelse er en artikkelsamling som dekker sentrale emner innenfor fagfeltet ledelse. Den retter seg mot studenter i organisasjons- og ledelsesfag og ledere på ulike nivåer. Pris 499,0 Situasjonsbestemt ledelse er skrevet for å inspirere ledere til å videreutvikle sin egen lederstil. Boken gir en grundig presentasjon av ledelseskonseptet situasjonsbestemt ledelse, og det er lagt vekt på at boken skal være en praktisk innføring. Den er også velegnet for studier i organisasjons- og ledelsesfag Administrasjon og ledelse. Ørjan Svanevik CEO. orjan.svanevik@arendalsfoss.no +47 414 51 560. Les mer. Torkil S. Mogstad Executive Vice President. torkil.mogstad@arendalsfoss.n

Organisasjon og ledelse - OsloMe

DELPROSJEKT A1/1: ADMINISTRASJON OG LEDELSE Nye Asker kommune skal bli en ny kommune. De beste løsningene fra dagens kommuner må identifiseres og vurderes opp mot morgendagens oppgaver og utfordringer. I de tilfellene der beste praksis ikke er god nok, må man se etter nye og bedre løsninger (neste praksis) Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n Publiseringsløsning fra Seri Direktør, Mona Kleven Kunstnerisk leder kurs, Alf Richard Kraggerud Kunstnerisk leder festival, Guro Kleven Hagen Kunstnerisk leder festival, Marian Bachelor i Innovasjon og ledelse er en av to bachelorgrader på Hauge School of Managnment (HSM). HSM er avdelingen for økonomiutdanning ved NLA Høgskolen og er inspirert av Hans Nielsen Hauge og hans evne til å se mennesker og skape gode bedrifter

Administrasjon / Ledelse Fjern valg. Arbeidssted. Norge 53; Arbeidstid. Fulltid 54; Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig stilling som dekan, med forventet oppstart 1.juni 2021. Se detaljer Dekan ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Velkommen til St. Hallvard vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater > Kontakt oss / Ledelse og administrasjon. Alexander Lauritsen. Alexander Lauritsen Transportkoordinator 976 17 788 alexander.lauritsen@ostbo.no 02.09.2017. 02.09.2017 12:23 Bjørn.

Bachelor i Administrasjon og ledelse - utdannin

Eller kanskje du senere vil arbeide med økonomistyring i en kommune, og forstå hvordan økonomien i sin helhet fungerer og påvirker din hverdag? En fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon vil være en solid yrkesrettet høyere utdanning for deg som ønsker en karriere innenfor økonomi og ledelse Administrasjon og ledelse. Vi tar oss av alt det administrative i henhold til selskapets vedtekter, holder oversikt over alle krav og forordninger i lovverket og iverksetter tiltak deretter. Vi ivaretar dialog med, og rapportering til, selskapets eiere og offentlige myndigheter Organisasjon og ledelse Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) ledes av direktør Margot Telnes. I tillegg har organisasjonen syv avdelingsdirektører. Publisert 12.12.2018. Her er FMFAs organisasjonskart, som trådde i kraft 1. november 2019. Ved å trykke her finner du kontaktinformasjon til oss. Om oss. Kontakt. Makro og mikro er kommet nærmere hverandre, og behovet for å forstå det lokale i lys av det globale og vice versa er dermed stort. Dette betyr at det blir viktig å forstå ledelse i organisasjoner i lys av de måtene samfunnet endres på. Samtidig framstår dagens kunnskapssamfunn som stadig mer fragmentert og spesialisert Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi ble arrangert på Soria Moria 20.-23. januar 2020. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Her finner du informasjon om kurset

Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon

Akademika har et stort og oppdatert utvalg fagbøker om Økonomi, administrasjon og ledelse til lave priser. Vi har rask levering, 14 dagers returrett og fri frakt. Bestill dine fagbøker om Økonomi, administrasjon og ledelse på akademika.n Fet, Skedsmo og Sørum skal bli ett. Sammen skal vi bygge en ny kommune. 1. januar 2020 står Lillestrøm kommune klar. Nå står vi på startstreken og her kan du følge arbeidet underveis Ledelse og administrasjon. Ledelse . Johanna Lamminen Administrerende direktør D.Sc (tekn.), MBA født 1966. Ansatt i Gasum siden 2013 . Styremedlem i Cargotec Corporation siden 2017 . Styremedlem og medlem av kontrollutvalget i Sampo Plc siden 2019 . Styreleder i Tekniikan edistämissäätiö (TES) siden 2020. Styremedlem.

Studier og kurs - NKI Nettstudie

Ledelse og administrasjon. Ledelse Leder Aktivitetsskolen Annette Bech Barbøl . Tlf: 902 96 196 . Tlf: 902 96 196 . Administrativ leder Heidi Sundkøien Sørvik . Tlf: 902 87 546 . Tlf: 902 87 546 . Avd. leder PLUSS-avdeling Jette Iversen . Tlf: 911 95. Organisasjon, strategi og ledelse 174 Produkter Offentlig administrasjon 69 Produkter Økonomi, regnskap, skatt og finans 69 Produkte Ledelse og administrasjon Havhesten - Rimfakse Havhesten -Frøyfakse Havhesten -Gullfakse Havhesten -Skinfakse Haugtussa - Alvelandet Haugtussa - Huldreheimen Haugtussa - Trollheimen Krabat - Hompetitten Krabat - Trollstua Krabat - Småtroll Krabat - Løvehulen Gosen Madlavoll - Snusen Madlavoll - Mummi Madlavoll - Sniff Madlavoll - Lille M

Ledelse, nettbasert - årsstudium Ui

Høyskolen for Ledelse og Teologi er en offentlig godkjent høyskole som tilbyr studier innenfor teologi, religion og ledelsesfag. Alle våre studer kvalifiserer til støtte fra Lånekassen Administrasjon og ledelse I Nordvik Gruppen inngår selskapene Nordvik AS, M Nordvik AS, Nordvik Mobility AS og Nordvik Eiendom AS. Nordvik med døtre består av 20 lokale Toyotaforhandlere og bilverksteder i Trøndelag, Nordland og Troms

Økonomi og ledelseMBA i strategi og ledelseHavbruksdrift og ledelse

Administrasjon og ledelse i Delt

Administrasjon og ledelse, Geilo - høst 2020 Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i alle spesialiteter unntatt allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Innholdsoversikt. Påmelding. Kurset er fullt, men det er fortsatt mulig å melde seg. Fagressurser - Offentlig administrasjon og ledelse UiO. Uio It Og Ledelse. Uio It Og Ledelse. Masteroppgaver Statsvitenskap Uio. Styret - Offentlig administrasjon og ledelse UiO. Hvorfor vi burde bry oss om at Europastudier legges ned Uio It Og Ledelse

NTNU i Ålesund - NTNU

Nettstudier B

Noen som har studert ved Høyskolen i Kristiania? Jeg vurderer å ta en bachelor i Administrasjon og ledelse, nettbasert. Ser det er opptak hele tiden, og du kan bruke opp til seks år på studiet, om jeg har forstått det riktig. Jeg jobber 100%, men i rolige perioder kan jeg nok greie å studere helt.. Er du nysgjerrig på hvordan organisasjoner fungerer og hvordan de kan og bør ledes for å oppnå best mulig resultater? Da kan en utdanning innen organisasjon og ledelse være noe for deg! Her finner du en rekke ulike nettstudier som omhandler ledelse, administrasjon og organisasjon Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet; Studiestart 2020 - Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på bachelorstudiet OsloMet - storbyuniversitetet - Velkommen til OsloMet! Her kommer mye av det du trenger å vite før og under studiestart på Masterstudium i styring og ledelse Dataene gir liten støtte for å hevde at administrasjon og ledelse, eller management og leadership, er forskjellige ting. Begge deler trengs. Management og leadership, eller administrasjon og kulturbygging som det er kalt i denne artikkelen, er to pilarer som begge må være til stede i et komplett lederskap

Administrasjon og ledelse . By kate | Uncategorized | Comments are Closed | 12 desember, 2019 | 0. I denne artikkelen skal vi snakke om forskjellen på å være en administrator og å være en leder. Men først skal vi se litt nærmere på hva en bedrift egentlig er Administrasjon og ledelse Ønsker du å møte de spennende utfordringene bussbransjen står ovenfor, sammen med oss? Er du glad i mennesker og har ledererfaring - da håper vi du søker jobb i Unibuss Besøks- og leveringsadresse: Plogveien 22, 0681 Oslo. Postadresse: Oslo Kommune, Utdanningsetaten, Manglerud skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo NB Her ser du en oversikt over Rødnes ledelse og administrasjon: Daglig leder, driftssjef, HR-sjef, kvalitetssikringssjef, økonomisjef og salgs- & markedssjef. Kontakt oss på telefon eller epost hvis du har spørsmål

 • Strikket lappeteppe montering.
 • Scandic grensen.
 • Bilxtra kundeavis.
 • Plastsveis biltema.
 • Jetstar.
 • Flea rhcp.
 • Jean paul klær på nett.
 • Backgammon start.
 • Uni bielefeld vorkurse psychologie.
 • Facebook live wer guckt zu.
 • Karbohydrater i pølser.
 • Netflix programm dezember 2017.
 • Servitör kurs.
 • Loette kviser.
 • Arild haugen strongman.
 • Hva trenger man for å kjøre moped.
 • Lampe som blinker.
 • Varsellampe avgassystem.
 • Gravid ned i vekt på slutten.
 • Midnight sun boogie.
 • Hva spiser sjøpølser.
 • Hinrichtung säure.
 • Fagarbeider kryssord.
 • Dekaler til båt.
 • Die tribute von panem kinox.
 • Kindertanzen winnenden.
 • Disco treptow köpenick.
 • Dverghamster bur til salgs.
 • Radio bremen 101 hörerhits.
 • Welsh terrier ernährung.
 • Hur känns blodpropp i benet.
 • Fahrrad saarland.
 • Brun utflod før mensen gravid.
 • Yggdrasil 7 energi.
 • Iphone 6 vs iphone 7 .
 • Hittegods politiet trondheim.
 • Krampus bilder gif.
 • Mills kaviar alene om smaken.
 • Silvesterparty bochum.
 • Gntm staffel 3 folge 5.
 • Verftet tønsberg meny.